Opera

Een opera kan beschouwd worden als een toneelstuk dat volledig gezongen wordt. Over het algemeen wordt er in een opera, in tegenstelling tot bij een musical, in principe niet gedanst. Ook is er een orkest aanwezig dat de scenes muzikaal begeleidt.

Geschiedenis

Opera is ontstaan in het Italië van de 16e eeuw. Het is gebaseerd op de (toen gangbare opvattingen over) klassieke toneelstukken die in de Romeinse en Griekse oudheid werden gemaakt. Aristoteles was een grote inspiratiebron voor de makers van de eerste opera’s. De eerste opera die bewaard is gebleven is het stuk Eurydice uit 1600, dat qua vorm al veel op een moderne opera leek. In de eeuwen daarna werd en koorzang, orkestspel en andere innovaties aan het concept toegevoegd. Opera’s bleven tot in de 20e eeuw erg populair; tegenwoordig wordt deze vorm van toneel vooral door de elite bezocht.

Zang en muziek

Operazang is een bijzondere manier van zingen. De stem wordt gebruikt om gevoelens over te brengen. Van een operazanger(es) wordt veel gevraagd. Hij of zij moet zowel hard als zacht kunnen zingen, de klank van zijn stem buitengewoon goed beheersen, buitenlandse teksten moeiteloos uitspreken en ook kunnen acteren en functioneren in kostuum, in de felle lichten van een operazaal.